269

Hrubá stavba zahrnuje:

  • zemní práce
  • základové pasy a betonovou desku
  • rámová konstrukce (plus opláštění OSB)
  • stropní konstrukce
  • konstrukci krovu
  • střešní krytinu
  • komínový systém
  • střešní okna
  • okna, vchodové dveře
EKOLOGIE
RYCHLOST A PŘESNOST
MODERNÍ TECHNOLOGIE
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI

Doba výstavby

Průměrná délka výstavby hrubé stavby domu v kompletním provedení trvá 2 měsíců v závislosti na rozsahu zakázky.

Fyzická životnost stavby

Zde je vhodné rozlišovat mezi nosnou konstrukcí a konstrukcemi doplňkovými. Perioda obnovy je pak určena konstrukcemi doplňkovými (instalace, okna, vnitřní povrch atd.) a pohybuje se okolo 20 – 50 let.

Životnost nosné konstrukce se pak pohybuje okolo 80 – 150 let i více.

Cena

Přesnou cenovou nabídku (položkový rozpočet) zpracujeme na základě konkrétní dokumentace s přihlédnutím na přesné požadavky investora.

Záruka

Záruka se vztahuje na všechny prvky domu instalovaného naší firmou, popř. výrobky dodávané jinými výrobci dle garantované záruky.

Průměrná délka výstavby hrubé stavby domu v kompletním provedení trvá 2 měsíců v závislosti na rozsahu zakázky.

Zde je vhodné rozlišovat mezi nosnou konstrukcí a konstrukcemi doplňkovými. Perioda obnovy je pak určena konstrukcemi doplňkovými (instalace, okna, vnitřní povrch atd.) a pohybuje se okolo 20 – 50 let.

Životnost nosné konstrukce se pak pohybuje okolo 80 – 150 let i více.

Přesnou cenovou nabídku (položkový rozpočet) zpracujeme na základě konkrétní dokumentace s přihlédnutím na přesné požadavky investora.

Záruka se vztahuje na všechny prvky domu instalovaného naší firmou, popř. výrobky dodávané jinými výrobci dle garantované záruky.